Obchodní podmínky eshopu

Obchodní podmínky
1. Objednávka a ochrana osobních údajů

Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, email). Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při neuvedení telefonického kontaktu. PRO GYM Profesional s.r.o., provozovatel obchodu www.postelino.cz prohlašuje, že informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti. Zboží zakoupené prostřednictvím eshopu www.postelino.cz, nesmí být dále přeprodáváno bez písemného souhlasu PRO GYM Profesional s.r.o.

2. Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení přijetí objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem.

3. Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do 24 hodiny zrušit a to telefonicky na telefonním čísle 776 776 774 nebo e-mailem zaslaným na adresu info@postelino.cz. Po uplynutí této doby již může dojít k expedici zboží k zákazníkovi a zboží může být již předáno přepravci. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud již kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět.

Možnost vrácení zboží do 14 dní - odstoupení od smlouvy

Kupující má zákonné právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se tak zákazník rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím (dárkem) poslat zpět na své náklady

Prodávající, po obdržení vráceného zboží a jeho kontrole, vrátí kupujícímu zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (bankovním převodem, složenkou a podobně). Pokud bude dopravu po domluvě zajišťovat prodávající, budou z vrácené částky odečteny náklady na přepravu. Lhůta pro odstoupení běží od okamžiku převzetí zboží spotřebitelem do okamžiku doručení jeho odstoupení od smlouvy prodávajícímu (tzn., že 14. den od převzetí zboží musí mít prodávající Vaše odstoupení, resp. odstoupení musí být ve sféře jeho vlivu – např. bylo mu doručeno oznámení pošty o uložení zásilky).

V případě odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb. je nutné dodržet tyto podmínky:

odeslání písemného odstoupení na: info@postelino.cz
požadavek na formu vrácení Vámi zaplacené částky
kopii kupní smlouvy tedy faktury

Atypické matrace (matrace na míru)

Atypické matrace jsou vyrobeny na zakázku. Mohou být, zejména u větších rozměrů, slepeny z několika matracových jader. Toto nemá vliv na kvalitu ani na užitné a ortopedické vlastnosti, nemůže to být předmětem reklamace. Na toto slepení se vztahuje záruka daná zákonem. Atypické matrace nelze vrátit.

Pozor: Pro atypické rozměry (matrace na míru) se ze zákona právo možnosti vrácení zboží do 14 dní bez udání důvodu nevztahuje.

4. Platba

Prodávající umožňuje zákazníkovi uhradit předem sjednanou cenu (za zboží a jeho přepravu k zákazníkovi) výběrem jedné z níže uvedených poskytovaných možností platby:

Na dobírku - hotově - platbu provedete hotovostně při převzetí zboží od dopravce (kurýra). Se zbožím dopravce současně předá doklad o zaplacení požadované částky za zboží.


Bankovním převodem - platbu provedete standardním bankovním převodem na náš účet (číslo účtu a variabilní symbol obdržíte v potvrzujícím emailu objednávky). Zásilka bude odeslána až po přijetí částky na náš účet: 8116933001/5500

Platební bránou GoPay

5. Doprava a balení
Cena dopravy  je u všech objednávek zcela zdarma.
Pro přepravu v současné době využíváme:

Toptrans
Českou poštu - pro menší zásilky

Dodavatel si vyhrazuje u konkrétní zásilky právo změny přepravce zboží a to v rámci optimalizace a zrychlení procesu dodání zboží zákazníkovi.

7. Doba dodání

Všechno zboží je skladem, nebo ho vyrábíme a to ihned. Obvyklá doba dodání je do 5 prac. dní, u větších zakázek může dojít k navýšení až na 7-10 dní.

8. Reklamace

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 30 kalendářních dnů od převzetí plnění.

Při odstoupení od smlouvy nás kontaktujte emailem, nebo telefonicky. Zboží pak po dohodě zašlete na adresu Pro Gym Profesional s.r.o.společně s průvodním dopisem a kopií faktury.

O reklamaci nás neprodleně informujte a to následujícími způsoby:

e-mailem: info@postelino.cz
nebo telefonicky: + 420 776 776 774
nebo písemně na adresu: Pro Gym Profesional s.r.o., Chýnovská 378, Planá nad Lužnicí, 391 11

Po předchozí komunikaci zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku)

  1. do zásilky popište prosím závadu
  2. do zásilky přiložte fakturu (doklad o zakoupení zboží)

V případě, že zjištěná vada bude opravitelná, bude provedena její oprava.

Termín pro vyřízení reklamace

Ode dne uplatnění reklamace maximálně 30 kalendářních dní. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace, končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den.

Zákonný podklad pro reklamace je § 19 odst. 3, § 24 odst. 7 t) zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, § 122, § 622 odst. 2 zákona č. 40/1964, Sb., občanský zákoník, nález ÚS 2983/08. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně reklamací nás neváhejte kdykoliv kontaktovat.

9.Ochrana osobních údajů

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. Osobní data, která zákazník uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

PRO GYM PROFESIONAL s.r.o. 
Chýnovská 378
391 11, Planá nad Lužnicí
Česká republika

Tel.: +420 776 776 774
email: info@postelino.cz

IČ: 03137911

DIČ: CZ03137911